MUDr. Odzganová Sylva

MUDr. Odzganová Sylva - Praktický lékař pro děti a dorost

Přehled očkování a preventivních prohlídek

Registrace nových pacientů

bez omezení přijímáme do péče děti od narození do 19 let.

Smluvní pojišťovny

Ordinační hodiny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců

bank, pojišťoven a stavebnictví

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Více o lékaři:

Studium

1994 - ukončeno studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové

1997 - atestace z pediatrie I. stupně

2004 - atestace z pediatrie II. Stupně

Licence

2004 - licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce,

pro poskytování poradenských služeb v oboru pediatrie

2005 - odborná způsobilost pro praktického lékaře pro děti a dorost

2012 - licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře

ve zdravotnickém zařízení v oboru dětské lékařství

Praxe

1994 – 1995 Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec

1995 – 2013 Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec

  • práce na oddělění novorozenců, kojenců a větších dětí

  • lékařská pohotovostní služba

od roku 2002 - vedení nefrologické poradny v Krajské nemocnici Liberec

od roku 2003 - vedoucí lékař JIP pro kojence a větší děti

od roku 2003 - funkce zástupce primáře dětského oddělení Krajské nemocnice Liberec

Stáže

Fakultní nemocnice v Motole

1. všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Thomayerova nemocnice Praha

Fakultní nemocnice Hradec Králové Masarykova nemocnice Ústí nad Labem