Preventivní prohlídky

  • Na preventivní prohlídku i povinné očkování budete pozváni. Obdržíte SMS do mobilu, který jste uvedli v naší ordinaci jako kontakt. Pokud máte nové telefonní číslo je nutno nahlásit změnu. Potvrďte, zda na daný termín dorazíte (SMS, MEDEVIO).

  • Pokud Vám daný termín nevyhovuje, prosíme, abyste se obratem jakýmkoli způsobem přeobjednali.

  • Nedodržení termínu prevence komplikuje provoz ordinace. Čas vyhrazený pro Vás a Vaše děti můžeme nabídnout někomu jinému. Na preventivní prohlídky posíláme pozvánku několik týdnů předem.

  • Ke každé preventivní prohlídce noste s sebou očkovací průkaz dítěte, od 3 let věku moč.

  • Nezapomínejte vždy donést kopie veškerých zpráv z odborných poraden či specializovaných vyšetření, které jste nastřádali a do té doby neodevzdali.

  • Systém preventivních prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či zajištění preventivních opatření proti rozvoji těchto chorob.


1. prohlídka

Obvykle 5. -7. den po porodu - při převzetí novorozence po propuštění z porodnice. Lékař založí dokumentaci, odebere osobní a rodinnou anamnézu se zaměřením na prenatální a perinatální okolnosti vč. gynekologické anamnézy matky.

Lékař poučí rodiče o ošetřování dítěte, výživě a zhodnotí sociální zázemí.

2. prohlídka

Ve 14 dnech – zahájení podávání vitaminu D, pátrání po neurologických odchylkách

3. prohlídka

V 6 týdnech – kontrola psychomotorického vývoje (vzpřimování, fixace zrakem, kontrola výsledku screeningu kyčlí)

4. prohlídka

Ve 3. měsíci – zhodnocení jemné motoriky, dle stavu zahájení očkování

5. prohlídka

Ve 4. měsíci – orientační vyšetření sluchu, informace o stravě dle typu (přirozená, umělá)

6. prohlídka

V 6.měsíci – sluchová zkouška, postup vzpřimování, informace o zavádění nemléčného příkrmu

7. prohlídka

V 8. měsíci – psychomotorický vývoj, kontrola chrupu.

8. prohlídka

V 10. měsíci – dovednosti v jemné motorice (špetkový úchop), rozvoj řeči.

9. prohlídka

Ve 12. měsíci – posouzení hrubé a jemné motoriky, přítomnost samostatné chůze, posouzení vývoje řeči (dvojslabičná slova).

10. prohlídka

V 18. měsíci – stav hrubé a jemné motoriky, sociální chování a řeč.

11. prohlídka

Ve 3 letech – udržování čistoty, ověření laterality (leváctví x praváctví), znalost barev a jejich rozlišení, první cílené vyšetření smyslů a smyslových orgánů, vývoj řeči a sociální vývoj (doporučení pro mateřskou školu).

12. prohlídka

V 5 letech – posouzení školní zralosti, schopnost udržovat tělesnou čistotu, znalost barev (pojmenování, posouzení vývoje řeči s příp. doporučením logopedické péče), vyšetření cholesterolu a lipidového metabolismu u dětí s rizikem kardiovaskulárních chorob v rodině.

13. – 16. prohlídka

V 7, 9, 11, 13 letech – vyšetření pohybového aparátu, držení těla, sledování nástupu puberty, v 11 letech vyšetření cholesterolu a lipidového metabolismu u dětí s rizikem kardiovaskulárních chorob v rodině.

17. prohlídka

V 15 letech – hodnocení dětského období včetně průběhu puberty, posouzení volby povolání s ohledem na zdravotní stav.

18. prohlídka

V 17 letech – posouzení volby povolání s ohledem na zdravotní stav dorostence.

19. výstupní prohlídka

Převedení mladistvého do péče praktického lékaře pro dospělé se provádí před dovršením 19. roku života.